Không để Luật chờ Nghị định, Nghị định chờ Thông tư

TP - Ngày 18/1, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai công tác pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ năm 2014. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị.  Ảnh: Tuấn Nguyễn
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, năm 2013, công tác xây dựng pháp luật được các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực như: giúp lãnh đạo các Bộ, cơ quan tổ chức lấy ý kiến nhân dân và tham gia đề xuất, góp ý kiến trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 bảo đảm tiến độ, chất lượng; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã có nhiều đổi mới trong quy trình, cách thức thẩm định…

Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết chưa được giải quyết dứt điểm, đặc biệt là chậm ban hành, nợ đọng đối với thông tư chiếm tỷ lệ cao (hơn 60%), một số văn bản được ban hành còn tình trạng để lọt nội dung không phù hợp với thực tiễn, nhất là trong thông tư, thông tư liên tịch, gây bức xúc dư luận.

Bên cạnh đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn mang tính hình thức, quản lý nhà nước về công tác pháp chế ở một số nơi còn lúng túng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn chỉ ra công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chưa đáp ứng được yêu cầu cả về chất lượng, tiến độ; phản ứng chính sách, pháp luật chưa nhanh nhạy và bám sát thực tế phát triển kinh tế; văn bản quy định chi tiết chưa được ban hành kịp thời; vi phạm pháp luật còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực... 

Nguyên nhân chủ yếu và được nhắc lại nhiều lần là do công tác pháp chế chưa được quan tâm đầy đủ, việc kiện toàn tổ chức pháp chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp chế còn chậm....

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành trong năm 2014 cần tập trung vào việc hoàn thiện, thực hiện thể chế, coi đây là một trọng tâm công tác, nhất là trong bối cảnh coi thể chế là 1 trong 3 khâu đột phá và Hiến pháp mới được ban hành. 

Đồng thời, Phó Thủ tướng lưu ý các Bộ, ngành tập trung cho công tác ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, đặc biệt là triển khai Kế hoạch 73 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường triển khai Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh, không để tình trạng Luật chờ Nghị định, Nghị định chờ Thông tư. 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công tác này đáp ứng yêu cầu đổi mới; thực hiện dứt điểm việc kiện toàn, ổn định tổ chức pháp chế theo quy định tại Nghị định 55 của Chính phủ, trong đó chú ý bố trí nguồn lực phù hợp cho công tác này.

Hội nghị lần này xác định năm 2014 là năm “thể chế” với nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tăng cường năng lực, hiệu quả công tác pháp chế, nhất là công tác xây dựng và thi hành pháp luật gắn với kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp năm.

 

Tính đến ngày 31/12/2013, tổng cộng đã có 37 dự án luật, pháp lệnh do các Bộ, cơ quan ngang Bộ chuẩn bị được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thông qua và cho ý kiến. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 127/164 văn bản, đạt 77,4%; các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành được 20/54 thông tư, thông tư liên tịch, đạt 37,04%.

Các Bộ, cơ quan, địa phương đã tiếp nhận hoặc phối hợp kiểm tra 41.549 văn bản, qua kiểm tra đã phát hiện 8.051 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp của văn bản, chiếm 18,38%.

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá