Không để người chạy chọt, tham nhũng vào Trung ương

TP - Sáng 28/5, Bộ Chính trị đã triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị ngày 28/5. Ảnh: Trí Dũng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị ngày 28/5. Ảnh: Trí Dũng.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa chủ trì hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự, ông Tô Huy Rứa đã trình bày phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trí tuệ, năng lực và uy tín để tập hợp đoàn kết, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đặc biệt lần này, công tác nhân sự cũng yêu cầu kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII những người có một trong các khuyết điểm: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; kê khai tài sản không trung thực, bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính…

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một trong hai nhiệm vụ rất quan trọng. Cùng với công tác văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, đã và đang được triển khai tích cực, công tác nhân sự cũng bắt đầu được tiến hành và hết sức chú trọng, bởi đây là vấn đề có tính quyết định. Ai đáp ứng được yêu cầu thực hiện đường lối ấy thì mới tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ.

Tổng Bí thư chỉ rõ giới thiệu là khâu bắt đầu của quy trình nhân sự, có ý nghĩa rất quan trọng, không để đến khâu cuối cùng mà phải lựa chọn cán bộ ngay từ khâu giới thiệu, phải sàng lọc ngay từ đầu, lựa chọn đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định, tạo cơ sở để làm tốt những khâu sau.

Tổng Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phải nghiên cứu sâu sắc, nắm vững và triển khai thật tốt các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, nắm chắc các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, cách làm, từng bước tiến hành công tác nhân sự. Cố gắng không để lọt vào cơ quan lãnh đạo của Đảng cả ở cấp Trung ương và địa phương, những đối tượng mắc một trong các khuyết điểm đã nêu ở trên. Nếu không trong sáng thì nhìn tiêu chuẩn sẽ khác, đến khi làm cũng không đúng quy trình, dễ luồn lách để đạt được mục đích, tham vọng cá nhân, bất chấp nguyên tắc, quy chế của Đảng...

Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp phải thực sự là những hạt nhân lãnh đạo, chắc chắn, xứng đáng, nhất là trong tình hình kinh tế - xã hội đất nước gặp nhiều khó khăn, tình hình biển Đông đang có diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong thời gian vừa qua, nhưng trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, mỗi cấp ủy địa phương, Ban Chấp hành Trung ương phải thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh, muốn vậy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dày công chuẩn bị, làm tốt công tác nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổng Bí thư lưu ý phải nắm chắc quy trình, phương pháp, cái nào làm trước, cái nào làm sau, nếu chúng ta công tâm, trong sáng, khách quan, nắm chắc yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, phương pháp, cách làm, phát huy trí tuệ tập thể thì chắc chắn sẽ thành công.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá