Không dùng ngân sách Nhà nước đi tham quan

TP - Theo Quyết định 114/2006/QĐ-TTg, ngày 25/5/2006 của Thủ tướng: không sử dụng ngân sách Nhà nước để tổ chức các đoàn đi giao lưu, tham quan, du lịch trong và ngoài nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có công văn số 20-CV/TW yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương gương mẫu thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định 114/2006/QĐ-TTg, ngày 25/5/2006 của Thủ tướng về Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; không sử dụng ngân sách Nhà nước để tổ chức các đoàn đi giao lưu, tham quan, du lịch trong và ngoài nước.

Các địa phương không dùng ngân sách Nhà nước để chi cho việc tiếp đón các đoàn đến địa phương mình giao lưu, tham quan, du lịch.

Ngày 18/7, Thủ tướng đã ký ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Theo đó, đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, mức kinh phí mua sắm tối đa trang thiết bị và phương tiện làm việc cho một cán bộ là 70 triệu đồng; cho một phòng làm việc là 40 triệu đồng.

Tiêu chuẩn trang thiết bị tính chung cho một cơ quan là 125 triệu đồng. Các đơn vị kể trên thuộc cấp quận, huyện, thành phố, thị xã... kinh phí mua sắm tối đa trang thiết bị và phương tiện làm việc cho một cán bộ là 35 triệu đồng; cho một phòng làm việc là 45 triệu đồng; Cấp xã, phường, thị trấn thì kinh phí mua sắm tối đa là 5 triệu đồng cho một cán bộ; 10 triệu đồng với một phòng làm việc, 125 triệu đồng cho một xã.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá