Không được bắt dân đóng góp sai quy định

TP - Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 25/11, cho biết từ thực trạng thu các khoản đóng góp của địa phương, UBND tỉnh vừa có văn bản tiếp tục chấn chỉnh việc huy động đóng góp của nhân dân sai quy định.

Cụ thể, yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát lại các khoản thu tại xã, phường, thị trấn theo đúng quy định. Chỉ đạo các địa phương bãi bỏ ngay các khoản huy động đóng góp của nhân dân không đúng quy định hiện hành. Dừng ngay việc huy động đóng góp các quỹ đã được bãi bỏ.

Đối với các khoản huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng hạ tầng phải phù hợp với sức dân. HĐND và UBND các cấp không được ra các văn bản đóng góp bắt buộc. Việc huy động đóng góp phải theo dự án, phải công khai phương án thu và mức thu để nhân dân được biết. Không chia đều theo số khẩu đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người già cả, neo đơn và các đối tượng chính sách.

Đối với các khoản huy động mang tính chất xã hội, từ thiện như: quỹ khuyến học, quỹ vì nạn nhân chất độc da cam, quỹ ủng hộ người nghèo, quỹ ủng hộ đồng bào bị bão lụt… phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, không được giao thu bắt buộc.

Đối với các khoản thu mang tính chất dịch vụ như: Thu bảo vệ đồng điền, quỹ dịch vụ sản xuất nông nghiệp, quỹ phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm, các khoản phí bảo hiểm thân thể ở các nhà trường... phải do các tổ chức cá nhân cung ứng dịch vụ thực hiện hợp đồng và trực tiếp thu, không tổ chức thu qua chính quyền xã, thôn hoặc nhà trường.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá