Không được hoãn nghỉ hưu vì chưa có người thay thế

Đó là nội dung công văn do Thủ tướng mới ban hành. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu địa phương thực hiện nghiêm chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức nhằm bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo.

Từ nay, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải thực hiện việc ra thông báo trước 6 tháng và ra quyết định nghỉ hưu trước 2-3 tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu đến cán bộ, công chức thuộc quyền.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý phải bố trí người trong quy hoạch thay thế trước 3 tháng khi cán bộ đủ tuổi nghỉ hưu. Nếu đơn vị chưa chuẩn bị được nhân sự thay thế phải báo cáo để cấp trên xem xét, điều động bổ sung cán bộ từ nơi khác; không nêu lý do chưa có người thay thế để tiếp tục kéo dài công tác đối với cán bộ đã đến tuổi được nghỉ theo chính sách.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá, thời gian qua việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức của một số bộ, một số tỉnh thành chưa nghiêm.

Còn nhiều cán bộ, công chức, viên chức trong đó có người giữ chức vụ lãnh đạo các cấp đã đến tuổi hoặc quá tuổi nghỉ hưu, nhưng vẫn chưa nghỉ hưu. Các đơn vị không báo cáo Thủ tướng về việc này.

Việc thực hiện không nghiêm chế độ nghỉ hưu đã ảnh hưởng đến việc bố trí, sắp xếp, trẻ hóa đội ngũ cán bộ theo quy hoạch cán bộ, thậm chí để phát sinh nhiều vấn đề bất lợi trong nội bộ.

Theo Website Chính phủ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá