Không được mua ô tô theo chức danh

TP - Bộ Tài chính cho biết, việc mua sắm tài sản nhà từ nguồn ngân sách năm 2014 sẽ được siết lại.

Không được mua ô tô theo chức danh

Theo đó, không thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung (gồm cả xe của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia). 

Trường hợp mua xe ô tô chuyên dùng, phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với số lượng, chủng loại xe do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan T.Ư và chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, cơ quan T.Ư và các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn và chế độ hiện hành; không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách. 

Việc mua sắm tài sản phải đảm bảo thực hiện theo quy định về đấu thầu. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá