Không được vay tiền để lập ngân hàng

TP - Hôm qua (7/8), Dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức, quản trị và hoạt động của ngân hàng thương mại, đã được đưa ra lấy ý kiến nhân dân trên trang tin điện tử của Chính phủ (www.Chinhphu.vn).

Theo đó Nghị định này ra đời sẽ thay thế Nghị định số 49/2000/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại. Dự thảo Nghị định này quy định Ngân hàng Nhà nước là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng.

Tổ chức được cấp phép phải bảo đảm đáp ứng đủ 6 nhóm điều kiện, trong đó phải có vốn điều lệ tối thiểu góp bằng đồng Việt Nam bằng mức vốn pháp định do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.

Nguồn vốn góp thành lập ngân hàng phải là nguồn hợp pháp và không phải tiền vay dưới bất cứ hình thức nào. HĐQT phải có tối thiểu 3 thành viên, và không dưới 3/4 tổng số thành viên HĐQT phải có bằng đại học trở lên.

Hội đồng quản trị phải thành lập các Ủy ban để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trong đó tối thiểu phải có 2 Ủy ban: Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá