Không kinh doanh trước mặt tiền các công trình văn hóa, công sở

TP - Các tổ chức, cá nhân xây dựng các cửa hàng, kiốt hay tổ chức đám cưới, đám tang..., trên hè phố đều phải xin phép cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, việc xây dựng các cửa hàng, kiốt trên hè phố đối với các đô thị mới, đường phố mới phải được xác định ngay trong quy hoạch chi tiết. Đối với các khu phố hiện trạng, chỉ được phép lắp đặt tạm thời các cửa hàng, kiốt phục vụ cho các dịp lễ hội, và phải tháo dỡ sau khi kết thúc lễ hội theo quy định của chính quyền địa phương.

Việc sử dụng tạm thời hè phố cho việc cưới, việc tang đều phải xin phép chính quyền địa phương nơi cư trú. Thời gian sử dụng tạm thời không quá 48 giờ và phải bố trí lối đi cho người đi bộ, chiều rộng tối thiểu của lối đi cho người đi bộ là 1,5m.

Ngoài ra, theo thông tư ngay cả việc xây dựng, lắp đặt mái che mưa, che nắng cũng phải tuân thủ các quy định của quy chuẩn xây dựng và được xem xét đồng thời khi cấp phép xây dựng.

Đối với việc sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa thì chỉ một số công trình, tuyến phố đặc thù mới được phép sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa.

UBND cấp tỉnh quyết định danh mục công trình và tuyến phố được phép sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu: Chiều rộng hè phố còn lại dành cho người đi bộ tối thiểu là 1,5m; Bảo đảm an toàn, thuận tiện giao thông, mỹ quan, vệ sinh môi trường đô thị và không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của hộ gia đình.

Đặc biệt không cho phép tổ chức kinh doanh buôn bán trước mặt tiền của các công trình văn hoá, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, công sở.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá