Không kỷ luật Giám đốc Đài PTTH Thái Bình

Ngày 8/7, ông Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình- ký quyết định số 1433 tiếp tục bố trí công tác Giám đốc Đài phát thanh truyền hình Thái Bình đối với ông Vũ Anh Thao.

Không kỷ luật Giám đốc Đài PTTH Thái Bình

Không kỷ luật Giám đốc Đài PTTH Thái Bình

> Thanh tra đột xuất Đài PT-TH tỉnh Thái Bình

> Bị đình chỉ công tác, GĐ Đài PT-TH Thái Bình nói gì? 

Ngày 8/7, ông Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình- ký quyết định số 1433 tiếp tục bố trí công tác Giám đốc Đài phát thanh truyền hình Thái Bình đối với ông Vũ Anh Thao.

Trụ sở Đài truyền hình tỉnh Thái Bình
Trụ sở Đài truyền hình tỉnh Thái Bình.
 

Công bố kết quả thanh tra

Trước đó, như đã thông tin, ngày 23/6, ông Phạm Văn Sinh đã ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Vũ Anh Thao. Lý do tạm đình chỉ công tác đối với ông Thao được ghi trong quyết định là để "làm rõ trách nhiệm thực hiện phát tin về dự báo và công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống cơn bão số 2, năm 2013 theo sự chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh”.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thanh tra đột xuất chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ công tác phòng chống cơn bão số 2 tại đài.

Ngày 4/7, Thanh tra tỉnh có kết luận số 289, trong đó nêu lên những hạn chế, khuyết điểm của đài phát thanh truyền hình Thái Bình. Theo đó, công tác điều hành chưa cụ thể, thiếu kiểm tra đôn đốc, do đó việc thực hiện chương trình phát thanh và truyền hình về diễn biến bão số 2 chưa đúng quy định tại Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg ngày 14.3.2011 của Thủ tướng chính phủ ban hành về Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, cả về số lần và tần suất phát tin bão số 2; chưa chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban chỉ huy PCLB tỉnh.

Cụ thể, trong 2 ngày 20, 21/6, số lần phát tin phát thanh về áp thấp nhiệt đới và bão trên biển Đông, điện khẩn số 1, số 2 của Ban chỉ huy PCLB tỉnh còn thiếu 9 lần và không phát đều đặn trong các khung giờ phát sóng phát thanh. Số lần phát tin trên truyền hình còn thiếu tổng số 11 lần và không phát đều đặn trong thời gian phát sóng truyền hình.

Theo kết luận thanh tra: "Từ sáng 22.6 đã chuyển thành tin bão gần bờ, chiều cùng ngày chuyển thành tin bão khẩn cấp, nhưng trong ngày 22.6 chỉ phát tin phát thanh về bão, phát điện khẩn số 3 của Ban chỉ huy PCLB tỉnh 2 lần, vào buổi phát sóng lúc 17h-19h, thiếu 6 lần. Còn trên truyền hình, trong thời gian từ 5h30 đến 11h30 đã không thực hiện việc phát tin về bão và điện khẩn của Ban chỉ huy PCLB tỉnh.

Kết luận thanh tra viết tiếp: "Đặc biệt, từ sáng 23.6, theo tin báo của Trung tâm khí thượng thủy văn thì chiều tối bão số 2 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến Thái Bình và được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam phát liên tục tin diễn biến của bão. Sáng ngày 23.6 là thời điểm quan trọng nhất, các cấp, các ngành và nhân dân tập trung cao độ cho công tác phòng tránh trước khi bão đổ bộ vào tỉnh, nhưng từ 5h30 đến 12h45, đài truyền hình Thái Bình không phát tin bão khẩn cấp và không phát Điện khẩn số 3 của Ban chỉ huy PCLB tỉnh; từ 5h đến 17h, Đài phát thanh Thái Bình chỉ phát Điện khẩn số 3 mà không phát tin bão khẩn cấp".

Tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ huy PCLB tỉnh chiều 22/6 để triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chỗng bão số 2 và yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy PCLB tỉnh phải tập trung cao thực hiện nhiệm vụ được phân công thì ông Thao vắng mặt, không báo cáo. Sáng ngày 23.6, trong lúc bão sắp đổ bộ vào tỉnh, ông Thao không tập trung vào nhiệm vụ chỉ huy phòng chống bão mà vẫn để Chi hội nhà báo của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Bình tiến hành đại hội từ 8h-9h30 không báo cáo với thường trực ban chỉ huy PCLB tỉnh.

Bên cạnh đó, việc phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được phân công là ủy viên tiểu ban tiền phương phụ trách thông tin tuyên truyền của giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh còn hạn chế, chưa chủ động phối hợp, phát huy hiệu quả của hệ thống đài phát thanh các huyện, thành phố; đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn trong việc đưa tin dự báo và tuyên truyền phòng chống cơn bão số 2.

Ngoài ra, kết luận tranh tra còn viết: "Chưa chủ động phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời với các cơ quan báo chí TW, nhất là Đài truyền hình Việt Nam để đưa tin về phòng chống cơn bão số 2 ở Thái Bình".

"Kiểm điểm cá nhân nghiêm túc"

Quyết định dài 5 trang của chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại trên là do ông Thao chưa thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo điều hành của cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ PCLB; còn biểu hiện chủ quan và thiếu kiểm tra đôn đốc cấp dưới; chưa quán triệt đầy đủ quy định về que chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ theo quyết định số 17/2011/QĐTTG ngày 14.3.2011 của Thủ tướng Chính phủ trong lãnh đạo và cán bộ của Đài để thực hiện nghiêm túc; ông Thao chưa chủ động rà soát điều chỉnh bổ sung quy chế lam việc cho phù hợp (hiện nay vẫn áp dụng Quy chế làm việc được xây dựng từ năm 2004); ban giám đốc và một số phòng ban chuyên môn chưa thực hiện tốt sự phân công trong chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ; chưa tham mưu để thực hiện đúng quy định về quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

Quyết định nêu rõ: trách nhiệm chính để xảy ra các tồn tại thiếu sót trên thuộc về ông Vũ Anh Thao. Ngày 4/7, ông Thao đã có bản kiểm điểm cá nhân nghiêm túc nhận trách nhiệm về những tồn tại, khuyết điểm của Đài phát thanh và truyền hình Thái Bình, nghiêm túc kiểm điểm về những khuyết điểm của cá nhân là thành viên Ban chỉ huy PCLB tỉnh, đồng thời tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách về Đảng và chính quyền.

Ngày 6/7, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình đã có kết luận về vi phạm đối với ông Thao, nhất trí với kết luận thanh tra tỉnh và xét tính chất mức độ lỗi phạm, ý thức thành khẩn, nghiêm túc, tự giác của ông Thao; xét trách nhiệm chung của tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan của Đài, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã miễn áp dụng hình thức kỷ luật về Đảng đối với ông Thao.

Xét tính chất, mức độ lỗi phạm, sự thành khẩn, nghiêm túc, tự giác kiểm điểm của ông Thao và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Thái Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tiếp tục bố trí công tác Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Thái Bình và nhiệm vụ Ủy viên Tiểu ban tiền phương phụ trách công tác thông tin tuyên truyền- Ban chỉ huy PCLB tỉnh đối với ông Thao kể từ ngày 8.7. Ông Thao phải "nghiêm túc rút kinh nghiệm, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm của cá nhân"; đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan của Đài Phát thanh truyền hình Thái Bình kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền phòng chống cơn bão số 2 năm 2013.

Theo Tất Thảo
Lao Động

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá