Không mang vòng hoa tới Lễ Quốc tang

TPO - Theo điều 9 của Nghị định 105 về Vòng hoa trong Lễ viếng, Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị 30 vòng hoa luân chuyển. Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa.

> Chuyên cơ chở thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặc biệt thế nào?

> Tướng Giáp - Người chiến thắng ở Điện Biên Phủ

Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị 6 vòng hoa, có băng vải đỏ chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình; sau khi các đoàn viếng xong đặt cố định hai bên bàn thờ.

Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị 30 vòng hoa luân chuyển. Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, có kích thước 1,2 m x 0,2 m, ghi dòng chữ trắng “Kính viếng”, dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng