Không tăng giá xăng, dầu

TPO – Trước tình trạng nhiều mặt hàng lấy lý do giá vận chuyển tăng để “té nước theo mưa”, Bộ Tài chính vừa quy định, trước mắt, các doanh nghiệp không được tăng giá xăng, dầu.

Không tăng giá xăng, dầu

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá (đối với lượng xăng, dầu bán ra cụ thể như sau: Xăng: 1.200 đồng/lít; Điêden: 1.000 đồng/lít; Dầu hoả: 1.200 đồng/lít; Ma dút: 700 đồng/kg.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chịu trách nhiệm về việc trích lập, sử dụng, hạch toán và quyết toán Quỹ hàng năm theo quy định hiện hành.

Thời gian sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức như quy định tại điểm 2 nêu trên kể từ 0 giờ ngày 13 – 11, cho đến khi có thông báo mới của Bộ Tài chính.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá