Khuyến khích các sáng kiến phát triển người tham gia BHXH, BHYT

TP - BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 5/2019 hôm 7/5.

Báo cáo tại hội nghị, hết tháng 4/2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của cả nước là 106,8 nghìn tỷ đồng; số người tham gia BHYT là 83,7 triệu người (đạt 98,3% kế hoạch); Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 337 nghìn người (đạt 68,7% kế hoạch). Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu, thời gian tới, các địa phương cần quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT và BH thất nghiệp; đẩy mạnh công tác thu. BHXH khuyến khích các tập thể, cá nhân có sáng kiến hữu ích trong hoạt động nghiệp vụ để nhân rộng ra toàn ngành. Đặc biệt sẽ có các hình thức khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác mở rộng đối tượng, giảm nợ BHXH, BHYT và BH thất nghiệp…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng