Thanh Hóa:

Kiểm điểm nhiều cán bộ vi phạm vụ đầu tư di chuyển công trình cấp điện

TPO - Ngày 1/7, UBND TP Thanh Hóa cho biết, vừa thực hiện kiểm điểm một loạt cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm trong việc đầu tư, di chuyển công trình cấp điện cho Công ty hỗ trợ giáo dục Sao Khuê và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về “Kiểm toán dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa”.

Cụ thể, theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, ngày 21/6/2018, UBND TP Thanh Hóa đã họp hội đồng xét kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có sai sót.

Theo đó, chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phê bình và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa; phê bình và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Dương Đình Huệ, phó giám đốc Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư Tp Thanh Hóa và ông Lê Văn Chiến, chủ tịch UBND phường Tào Xuyên, nguyên phó trưởng phòng quản lý đô thị TP Thanh Hóa.

Yêu cầu giám đốc Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phê bình và kiểm điểm 5 lao động hợp đồng (của 2 đơn vị) có liên quan đến sai sót gồm các ông Lê Minh Hưng, Trương Văn Tính, Lê Ngọc Long, Nguyễn Anh Đức, Bùi Văn Long.

Trước đó, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về “Kiểm toán dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa”, thì các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện những nội dung mà Kiểm toán Nhà nước đã kết luận và kiến nghị có liên quan đến đơn vị mình trong việc quản lý Dự án “Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa”.

Ban quản lý dự án khẩn trương điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán chi phí đầu tư thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; xử lý các vấn đề về tài chính; chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, công tác quản lý tài chính, kế toán.

Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bộ phận thiết kế, dự toán, tổ chuyên gia chấm thầu đối với những sai sót trong công tác đấu thầu; hoàn tất các nghĩa vụ hợp đồng đối với nhà thầu, làm thủ tục thanh toán gửi ADB để nhanh chóng giải ngân số vốn còn lại theo đúng cam kết hợp đồng và Hiệp định vay vốn; và các vấn đề có liên quan khác đến đơn vị.

Ngoài ra, UBND TP Thanh Hóa cũng đã kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến sai sót trong việc đầu tư di chuyển công trình cấp điện cho Công ty Hỗ trợ giáo dục Sao Khuê. Cụ thể, chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phê bình và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với phòng Quản lý đô thị và Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa.

Phê bình và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 3 cá nhân có liên quan đến sai sót là ông Nguyễn Văn Ngọc – chủ tịch UBND xã Quảng Thịnh, nguyên giám đốc Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa, ông Hà Đình Anh, phó trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Thanh Hóa, ông Trịnh Anh Nhân, chuyên viên phòng Quản lý đô thị TP Thanh Hóa;

Yêu cầu giám đốc Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa phê bình và kiểm điểm 2 lao động hợp đồng có liên quan đến sai sót là ông Lê Minh Hưng và Trương Văn Tính.

Trước đó, ngày 27/10/2016, UBND thành phố Thanh Hóa có văn bản số 3998/UBND-GPMB báo cáo tình hình thực hiện công tác di chuyển đường điện 35KV cấp điện cho trạm biến áp 180KVA-35/0,4KV của công ty Sao Khuê. Tại văn bản này, UBND thành phố nêu rõ giá trị quyết toán công trình là 532.219.000 đồng.

Tuy nhiên, tại văn bản số 350/STC-ĐT, ngày 25/1/2017 của Sở Tài chính Thanh Hóa về việc thẩm định lại dự toán và quyết toán công trình di chuyển đường điện 35KV cấp điện cho trạm biến áp 180KVA-35/0,4KV có sự chênh lệch rõ rệt.

Về dự toán công trình, các loại chi phí như: Chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng Sở Tài chính thẩm định lại đều thấp hơn dự toán đã được phê duyệt, chênh lệch 147.053.000 đồng.

 Đối với việc quyết toán công trình, các loại chi phí như: Chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, Sở Tài chính thẩm định lại cũng thấp hơn quyết toán đã được phê duyệt, chênh lệch 127.425.000 đồng.

Trên cơ sở thẩm định lại, Sở Tài chính đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa nghiên cứu, xem xét lại các quyết định của mình để điều chỉnh phù hợp làm căn cứ thực hiện. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cho cấp quyết định theo chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá