Vụ cải tạo, thay thế cây xanh ở Hà Nội

Kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Hà Nội trước ngày 30/6

TP - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh. Trong đó nêu rõ Ban cán sự Đảng UBND thành phố kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan theo thẩm quyền, xong trước ngày 30/6.

Kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Hà Nội trước ngày 30/6

Văn bản nêu rõ, xét kiến nghị của Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các phó Chủ tịch UBND thành phố,   Ủy viên UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn  đã nêu tại kết luận thanh tra. Ban cán sự Đảng UBND thành phố kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan theo thẩm quyền, xong trước ngày 30/6.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo giám đốc Sở Xây dựng khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trong kết luận thanh tra. Kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo sở và cá nhân, đơn vị trực thuộc để xảy ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã nêu tại kết luận thanh tra, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/6. Ngoài ra, yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện chỉ đạo của thành phố, trong đó tập trung khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tất cả các khâu, các tiêu chí, cũng như biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện trong thời gian qua. Khảo sát, đánh giá lại toàn bộ cây hai bên tuyến đường trên địa bàn các quận, lập hồ sơ chi tiết, đánh giá, phân loại theo tiêu chí xác định; kịp thời điều chỉnh biện pháp, cách làm không phù hợp; khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện. Thông tin đầy đủ, công khai minh bạch; xây dựng quy chế tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân. 

Ngoài ra, UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận và các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trong kết luận thanh tra; xử lý trách nhiệm tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/6; Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng tổ chức tiến hành kiểm kê gỗ, củi trong kho, khẩn trương đấu giá theo quy định; rà soát lại đơn giá một số hạng mục liên quan đến việc cải tạo, thay thế cây xanh, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trước 30/7; Sở Nội vụ phối hợp Thanh tra thành phố tham mưu, đề xuất UBND thành phố xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trong kết luận thanh tra…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá