DMCA.com Protection Status

Kiểm điểm trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật

TPO - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT phải kiểm điểm trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, cầu thị, trung thực, theo nguyên tắc tập trung dân chủ và tuyệt đối không được có biểu hiện né tránh, xuê xoa, dễ dãi.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu không né tránh, xuê xoa trong kiểm điểm, phê bình và tự phê bình.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu không né tránh, xuê xoa trong kiểm điểm, phê bình và tự phê bình.
Ngày 24/2, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Trung ương đã đến dự và chỉ đạo việc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình năm 2016 của Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT. 

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc cuộc họp kiểm điểm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT tập trung kiểm điểm làm rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là quản lý phân bón, thức ăn thủy sản, chăn nuôi để xảy ra sai phạm, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đồng thời kiểm điểm việc chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng chỉ rõ: Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT cần làm rõ những thành tựu, kết quả cũng như cần tập trung phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ các thiếu sót, khuyết điểm. Từ đó có phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Sau khi kiểm điểm, tập thể và từng cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, tổ chức thông tin, tuyên truyền với hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị và nhân dân biết và giám sát việc thực hiện khắc phục sửa chữa khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân.

Theo chương trình, việc kiểm điểm của Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT được tiến hành trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 2 năm 2017.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng