DMCA.com Protection Status

Kiểm kê sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước trên toàn quốc

TP - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành chỉ thị kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Kiểm kê sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước trên toàn quốc

Theo đó, từ ngày 1/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước.

Việc kiểm kê sẽ tập trung, làm rõ chi tiết các loại đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Đặc biệt, việc kiểm kê lần này sẽ tập trung làm rõ tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng, đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng, đất tại các dự án nhà ở thương mại, đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, đất công trình công cộng có mục đích kinh doanh, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng