Kiểm toán đầu tư tài chính tại 2 tổng công ty lớn 

Trong quý 2/2009, Kiểm toán nhà nước (KTNN) sẽ thực hiện kiểm toán tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN và Tổng công ty thuốc lá VN.

Đây là 2 cuộc kiểm toán bổ sung theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. 

Theo đó, tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động kết quả đầu tư tài chính.

Đối với Tổng công ty thuốc lá: thực hiện kiểm toán hoạt động kết quả đầu tư tài chính. UBTVQH cũng yêu cầu KTNN triển khai thực hiện ngay để kịp thời gửi báo cáo kiểm toán trước trung tuần tháng 8/2009.

Theo Thái Sơn
Thanh Niên

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng