Kiểm toán Nhà nước chuyển 8 hồ sơ cho cơ quan điều tra

TPO - Trong 6 tháng đầu năm, KTNN đã cung cấp 8 bộ hồ sơ kiểm toán cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương , Tòa án, Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.

Trong 6 tháng đầu năm, KTNN đã cung cấp 8 bộ hồ sơ kiểm toán cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương , Tòa án, Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác
Trong 6 tháng đầu năm, KTNN đã cung cấp 8 bộ hồ sơ kiểm toán cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương , Tòa án, Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác

Chiều 11/7, thông tin từ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, đến 30/6/2018 toàn ngành đã triển khai 135/229 cuộc kiểm toán theo kế hoạch (đạt 58,9%), kết thúc kiểm toán 91 cuộc, lãnh đạo KTNN đã tổ chức xét duyệt 62/250 báo cáo và phát hành 14/250 báo cáo kiểm toán (BCKT).

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 48 dự thảo BCKT và 14 BCKT đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỷ đồng (tăng 8,6 % so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: Tăng thu NSNN 12.614 tỷ đồng, giảm chi NSNN 8.600,4 tỷ đồng; kiến nghị khác 1.454,6 tỷ đồng.

Trong đó một số đoàn kiểm toán có kết quả nổi bật như: Chuyên đề công tác quản lý hoàn thuế GTGT năm 2017; Chuyên đề Quản lý và sử dụng vốn ODA giai đoạn 2015-2017; một số cơ chế, chính sách bất cập trong quản lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước... Đồng thời, qua kiểm toán KTNN đã kiến nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi, thu hồi nhiều văn bản; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, KTNN đã cung cấp 8 bộ hồ sơ kiểm toán cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương , Tòa án, Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; tổng hợp các vụ việc chuyển điều tra, kiến nghị điều tra từ kết quả kiểm toán năm 2017 gửi Bộ Công an để chỉ đạo điều tra; cung cấp các kiến nghị khởi tố của KTNN trong giai đoạn 2015-2017 theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; KTNN đã cung cấp cho Ban Nội chính Trung ương thông tin về 17 vụ việc KTNN đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra từ kết quả kiểm toán trong giai đoạn từ 2012-2017.

Bên cạnh việc triển khai hoạt động kiểm toán, Tổng KTNN đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán; tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, đối chiếu tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016 và kiến nghị kiểm toán của các năm trước để làm cơ sở trích nguồn kinh phí 5% cho KTNN.

Đến 30/6, KTNN đã ban hành 21/21 kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017. Tổng hợp 25 báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017 của các đơn vị trong ngành cho thấy: về cơ bản các đơn vị được kiểm toán đều chấp hành nghiêm kiến nghị của KTNN, trong đó hầu hết các cuộc đã kiểm tra thực hiện kiến nghị tại một số đơn vị thực hiện tốt, như: KTNN chuyên ngành VI đạt 86,2%; KTNN khu vực I đạt trên 80%...

Theo KTNN, trong 6 tháng cuối năm 2018, trên cơ sở rút kinh nghiệm các cuộc kiểm toán trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tích cực và chủ động đẩy nhanh việc thực hiện các cuộc kiểm toán còn lại trong 6 tháng cuối năm. Tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017 đối với niên độ ngân sách 2016 theo kế hoạch được duyệt; đôn đốc, cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán các năm trước…

KTNN cũng sẽ xây dựng kế hoạch năm 2019, trong đó cần đảm bảo mục tiêu kiểm toán ngân sách năm 2018 của hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan trung ương nhằm phục vụ cho việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quốc hội theo quy định của Luật NSNN; tập trung lựa chọn kiểm toán đối với cơ chế chính sách mới được triển khai thực hiện trong năm 2018 gắn với cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Đồng thời tiếp tục triển khai Kế hoạch đối ngoại năm 2018, trọng tâm là rà soát và khẩn trương hoàn thành các nội dung công việc, chuẩn bị chu đáo tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 tại Việt Nam...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng