Kiểm toán Nhà nước chuyển một vụ việc sang cơ quan điều tra

TPO - Kiểm toán Nhà nước đã ký phát hành 85 báo cáo kiểm toán, trong đó đã cung cấp tài liệu 1 vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra. Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc yêu cầu tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị giao ban tháng 10/2018. Ảnh: MT
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị giao ban tháng 10/2018. Ảnh: MT

Báo cáo kết quả tháng 9 và dự kiến kế hoạch tháng 10/2018 tại phiên họp giao ban trực tuyến toàn ngành, Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng cho biết, trong tháng 9/2018, lãnh đạo KTNN đã tổ chức xét duyệt kế hoạch 35 cuộc kiểm toán, triển khai 43 cuộc kiểm toán, xét duyệt 35 báo cáo kiểm toán. Lũy kế đến 30/9/2018, đã tổ chức xét duyệt kế hoạch 222/232 cuộc kiểm toán; ký phát hành 85 báo cáo kiểm toán thuộc KHKT năm 2018.

Đặc biệt, KTNN đã cung cấp tài liệu 1 vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra. Cũng trong tháng 9/2018, KTNN đã tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm; việc xây dựng một số văn bản chậm tiến độ so với kế hoạch; còn 71 văn bản trả lời kiến nghị kiểm toán chưa được trả lời.

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc đánh giá, trong tháng 9/2018, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Tuy nhiên, tiến độ phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm so với quy định của Luật KTNN; việc trả lời kiến nghị kiểm toán chưa có nhiều chuyển biến; việc chấp hành quy chế Đoàn, Tổ Kiểm toán còn thực hiện chưa nghiêm… Ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ cuối năm 2018.

Về nhiệm vụ tháng 10/2018, Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc yêu cầu các kiểm toán chuyên ngành, khu vực tiếp tục thực hiện kiểm toán theo kế hoạch; khẩn trương phát hành báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán đã kết thúc. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng