Kiểm tra 8 nhà máy thủy điện trước mùa mưa bão

TPO - Bộ Công Thương cho biết, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa có yêu cầu ngành điện thống nhất các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình thủy điện, nhất là trong mùa mưa bão.

Kiểm tra 8 nhà máy thủy điện trước mùa mưa bão

Theo chỉ đạo của người đứng đầu ngành công thương, các biện pháp này cần thực hiện thường xuyên và lâu dài và mang tính bền vững. Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp cần có văn bản gửi các địa phương, chủ đầu tư yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn các công trình thủy điện theo quy định của pháp luật.

Được biết, trước đó, Bộ Công Thương đã thực kiểm tra tại 8 nhà máy thủy điện: Ry Ninh II, Chư Prông, Ia H’rung, Ia Grai 1, Đăk Srông 3A, Đăk Srông 3B, Đăk Srông 2 và H’Mun từ ngày 27 đến ngày 30/9.

Kết luận kiểm tra cho thấy, nhìn chung 8 nhà máy thủy điện đã có ý thức thực hiện các quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, Thông tư số 34/2010/TT-BCT về quản lý an toàn đập các công trình thủy điện; đã xây dựng và ban hành phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Có 6/8 đập đã lắp đặt quan trắc chuyển vị đập; 2 đập (đập thủy điện Chư Prông và Ia H’rung) chưa thực hiện quan trắc đập. 

Công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu kỹ thuật của đập được hầu hết các chủ đập lưu trữ, quản lý đầy đủ. Riêng nhà máy thủy điện Đăk Srông 2, việc quản lý hồ sơ chưa tuân thủ quy định, tại thời điểm kiểm tra còn thiếu nhiều tài liệu cần thiết.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng