Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại 7 cơ quan Trung ương

TPO - Bẩy đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan Trung ương.

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại 7 cơ quan Trung ương

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã ban hành Kế hoạch (số 89-KH/BCĐTW) thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại một số cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

Mục đích của Kế hoạch này nhằm kiểm tra, đôn đốc để nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác PCTN; phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và phương hướng, biện pháp khắc phục.

Theo đó, 7 đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN sẽ kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại các cơ quan: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Quốc phòng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nội dung kiểm tra gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác PCTN; tình hình, kết quả triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tình hình, kết quả công tác phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý tham nhũng.

Theo Kế hoạch, các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo sẽ tiến hành kiểm tra, đôn đốc từ nay đến trước ngày 30/11. Các cơ quan, tổ chức nói trên xây dựng Báo cáo tình hình và kết quả công tác PCTN từ đầu năm 2013 đến nay và gửi về Ban Nội chính Trung ương trước ngày 15/8.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/BCĐTW  Ban Nội chính Trung ương, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định (số 493-QĐ/BNCTW ngày 12/7) thành lập 07 Tổ giúp việc và Tổ tổng hợp phục vụ các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra, đôn đốc.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng