Kiểm tra, giám sát các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng

Theo đó mục đích và yêu cầu của việc kiểm tra, giám sát lần này để nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều ttra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Qua đó làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc  và chỉ ra biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.

Theo Kế hoạch, việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nhiệm vụ sau: Thứ nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng.

Thứ hai là việc phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan, đơn vị chức năng ở một số địa phương.

Thứ ba là việc thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Thứ tư là công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Thứ năm Công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của Ban nội chính tỉnh ủy.

Thứ sáu là việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Về tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo quyết định thành lập 7 Đoàn kiểm tra, giám sát do 7 đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn để kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ các tỉnh ủy: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Tây Ninh, Tiền Giang, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Bến Tre.

Ban Chỉ đạo giao Ban Nội chính T.Ư quyết định thành lập các Tổ giúp việc, Tổ tổng hợp phục vụ các Đoàn kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát báo cáo Ban Chỉ đạo (trước ngày 15/11/2016).

Giao Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan cử cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát, Tổ giúp việc, Tổ tổng hợp; phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá