Kiểm tra kê khai đền bù thiệt hại các xã vùng biển

TP - Ngày 26/10, Đoàn công tác Tỉnh ủy Quảng Trị do Phó Bí thư Thường trực Phạm Đức Châu dẫn đầu đến kiểm tra tình hình ở một số địa phương vùng biển ở 4 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng trong việc kê khai đền bù thiệt hại cho người dân do sự cố môi trường biển.

Tại các điểm kiểm tra cho thấy, cấp ủy và chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo, có các giải pháp tích cực ổn định tình hình tư tưởng và đời sống nhân dân. Các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển, tiếp nhận hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại sự cố môi trường; tổ chức chuyển đổi sinh kế, kê khai đền bù, hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng.

Trong việc kê khai đền bù, hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng, các địa phương đã thực hiện nghiêm việc họp dân để xem xét, thống nhất mức đền bù và niêm yết công khai danh sách đền bù.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng