Kiểm tra ngay việc quản lý, sử dụng tài sản của các BQL dự án sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 31/5, TT Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo đối với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở T.Ư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, TGĐ các Tổng Cty, các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập phải tiến hành ngay việc kiểm tra toàn bộ công tác quản lý, sử dụng tài sản của các Ban quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả của công tác kiểm tra nêu trên cần được xử lý theo các nguyên tắc sau: Thu hồi các tài sản hiện đang quản lý, sử dụng không đúng quy định (cho thuê, mượn,...); tổ chức bán, thanh lý thu tiền nộp Ngân sách Nhà nước hoặc điều chuyển theo quy định của pháp luật, bao gồm cả tài sản của các dự án đã kết thúc hoặc tài sản của các dự án đang hoạt động nhưng không còn nhu cầu sử dụng.

Trường hợp có xảy ra sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài sản thì phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, trên cơ sở đó có hình thức kỷ luật hoặc đề xuất trình cấp có thẩm quyền để có hình thức kỷ luật nghiêm theo đúng quy định.

Đối với các dự án đã kết thúc nhưng không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý tài sản của dự án, Trưởng ban Quản lý dự án, Thủ trưởng cơ quan chủ quản của dự án phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại đối với các tài sản do chậm được xử lý.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên gửi Bộ Tài chính trước 30/9/2007.

Đồng thời, xây dựng Chương trình và định kỳ tổ chức kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng tài sản của các Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh những sai phạm, tránh gây thất thoát, lãng phí trong việc sử dụng tài sản nhà nước.

Giao Bộ Tài chính chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất trình Thủ tướng xử lý đối với những sai phạm chưa được xử lý, hoặc xử lý chưa phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và thực hiện có hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản và định mức tiêu hao xăng, dầu của các Ban quản lý dự án.

Theo Website Chính phủ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá