Kiểm tra tài chính chặt nhằm bảo vệ uy tín của Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Văn Chi nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng sẽ góp phần tích cực bảo vệ uy tín của Đảng.

Kiểm tra tài chính chặt nhằm bảo vệ uy tín của Đảng

Kiểm tra tài chính chặt nhằm bảo vệ uy tín của Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Văn Chi nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng sẽ góp phần tích cực bảo vệ uy tín của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Văn Chi.

Ngày 26/7, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, ông Nguyễn Văn Chi nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng trong nhiệm kỳ qua của Ủy ban Kiểm tra các cấp đã có bước chuyển rõ rệt với số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tài chính đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị đều tăng so với nhiệm kỳ đại hội IX.

Đối tượng được kiểm tra tài chính đảng toàn diện hơn. Nội dung kiểm tra tài chính đảng đã đi vào toàn diện, gồm kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, việc sản xuất, kinh doanh, thực hiện các dự án, thu nộp và sử dụng đảng phí.

Kết quả kiểm tra tài chính đảng đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nâng cao nhận thức về công tác tài chính đảng, phát huy ưu điểm, khắc phục, chấn chính việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu, giúp Ban Bí thư ban hành văn bản chỉ đạo việc khắc phục các thiếu sót, sơ hở trong quản lý, sử dụng tài chính đảng; kiến nghị với cấp ủy và cơ quan tài chính Đảng, Nhà nước ban hành hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi các chế độ, chính sách còn thiếu hoặc không còn phù hợp.

Cũng qua công tác kiểm tra tài chính đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát hiện số tiền sai phạm hơn 80,47 tỷ đồng, Ủy ban Kiểm tra các cấp phát hiện số tiền sai phạm hơn 56 tỷ đồng, tăng gần gấp hai lần so với nhiệm kỳ Đại hội IX.

Ông Nguyễn Văn Chi đã chỉ rõ tình hình vi phạm qua kiểm tra tài chính đảng là đáng lo ngại, còn có vi phạm ở mức độ khác nhau; một số sai phạm mang tính phổ biến như chi tiêu sai chế độ, không đúng định mức, quá tiêu chuẩn, có nơi để tiền ngoài sổ sách, lập quỹ trái phép để chi tiêu nội bộ; việc quản lý đất đai, tài sản lỏng lẻo, việc dùng đất đai, tài sản liên doanh dẫn đến thua lỗ…

Kết quả đó phản ánh công tác tài chính đảng ở một số nơi không lành mạnh, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ là một nguy cơ trong nội bộ tổ chức đảng. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng còn nhiều hạn chế, kết quả chưa tương xứng với thực tế vi phạm, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Nguyên nhân do cấp ủy thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chưa tạo điều kiện cho việc kiểm tra tài chính đảng; ủy ban kiểm tra các cấp chưa thật quyết tâm, còn né tránh, ngại va chạm; bộ máy, cán bộ làm công tác kiểm tra tài chính đảng chưa được quan tâm, thiếu tính chuyên nghiệp…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh trước tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, đòi hỏi nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát tài chính phải được đẩy mạnh hơn, tăng cường hơn và quyết liệt hơn. Công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của kiểm tra tài chính đảng cần được coi trọng hơn để chấp hành nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát; nâng cao tính tự giác chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý tài chính đảng.

Ông Nguyễn Văn Chi lưu ý, trong thời gian tới cấp ủy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng, thường xuyên chỉ đạo công tác tài chính đảng, kiểm tra đôn đốc văn phòng cấp ủy và các đơn vị thụ hưởng ngân sách chấp hành đúng các quy định, chế độ, tiêu chuẩn định mức chi tiêu ngân sách, quản lý tài sản của đảng; ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của cấp trên về thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm các sai phạm được phát hiện qua kiểm tra.

Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra tài chính đảng hàng năm phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; xác định đối tượng kiểm tra ở những lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh vi phạm; đẩy mạnh kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra việc thu nộp và sử dụng đảng phí. Ủy ban Kiểm tra các cấp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra tài chính đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy kiểm tra tài chính đảng.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tập trung thảo luận về tình hình công tác tài chính và kiểm tra, giám sát tài chính đảng; nhận thức và sự quan tâm của cấp ủy các cấp đối với công tác này; về tổ chức bộ máy, cán bộ kiểm tra, giám sát tài chính đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, những giải pháp khắc phục trong thực hiện cơ chế tài chính đảng, định mức kinh phí, chế độ chi tiêu của tổ chức đảng các cấp, trong thực hiện giám sát tài chính đảng; xử lý vi phạm về tài chính; những vi phạm thường gặp qua kiểm tra tài chính đảng, những bài học kinh nghiệm rút ra qua các cuộc kiểm tra tài chính đảng.

Kết quả của hội nghị có ý nghĩa thiết thực, đóng góp vào việc tổng kết thực tiễn và nghiên cứu ký luận về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; bổ sung và kết quả tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X trong thời gian tới.

TTXVN/Vietnam+

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá