Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại Cần Thơ, Bạc Liêu

TPO- Ngày 15 và 16/8, Đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) của Ban Chỉ đạo T.Ư do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn, thành viên BCĐ, làm Trưởng đoàn, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở TP Cần Thơ, Bạc Liêu.

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại Cần Thơ, Bạc Liêu

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại Cần Thơ
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại Cần Thơ.

Trong 7 tháng đầu năm 2013, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, BCĐ Xây dựng và thực hiện QCDC thành phố, việc thực hiện QCDC được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện đạt được nhiều hiệu quả. Hoạt động của BCĐ thành phố ngày càng hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở và hướng dẫn BCĐ quận, huyện kiểm tra việc công khai, dân chủ trên các lĩnh vực. Vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát huy khá hiệu quả. Việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh 34 cũng được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm công khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; người dân được tham gia bàn và quyết định về các quy ước ở khu dân cư, quy định về nếp sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự…Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giám sát theo quy định. Việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan theo Nghị định 71 cũng đi vào nề nếp; các cơ quan chính quyền tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, công khai dân chủ ra dân, tập trung giải quyết kiến nghị của dân, tổ chức đối thoại với nhân dân. Việc thực hiện QCDC trong các doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định 07 và trong công ty cổ phần, công ty TNHH theo Nghị định 87 cũng được lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm thực hiện như tổ chức đại hội công nhân, viên chức và hội nghị người lao động; thực hiện các chính sách, chế độ nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động…góp phần nâng cao nhận thức cho công nhân, lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở và không để xảy ra đình công, lãng công trên địa bàn…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC vẫn còn những hạn chế như: hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở một số nơi còn hạn chế; việc kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên; việc công khai những nội dung cho nhân dân biết đôi lúc chưa đạt yêu cầu, một số dự án triển khai trên địa bàn nhưng chậm thực hiện ảnh hưởng đến đời sống và gây bức xúc trong nhân dân; việc thực hiện QCDC ở một số cơ quan, đơn vị hành chính còn hạn chế, một số nơi chậm bổ sung quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động, công tác giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân chưa thường xuyên; việc thực hiện QCDC trong các công ty cổ phần, công ty TNHH chuyển biến còn chậm, thực hiện các chế độ chính sách ở một số doanh nghiệp chưa tốt đã gây thắc mắc trong công nhân, người lao động…Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra cùng với các thành viên của BCĐ thành phố đã trao đổi, phân tích làm rõ những hạn chế trong thực hiện QCDC ở địa phương, sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cũng như tìm hiểu những mô hình tiêu biểu trong thực hiện QCDC…

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị BCĐ Trung ương kiến nghị Chính phủ có văn bản quy định xử phạt đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện đúng theo quy định về thực hiện QCDC cơ sở; Chính phủ tổng kết và ban hành nghị định mới thay thế Nghị định 71 cần có quy định việc thực hiện QCDC đối với cấp xã và đơn vị sự nghiệp…

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện QCDC ở thành phố thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới lãnh đạo thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về thực hiện QCDC. Thành ủy cần tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện QCDC trên các loại hình rà soát, bổ sung các quy chế thực hiện QCDC cụ thể, phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong thực hiện QCDC cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, phong trào xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính… Cần cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đạt hiệu quả thiết thực; BCĐ thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt QCDC ở công ty cổ phần, công ty TNHH; phát huy vai trò của BCĐ các cấp, nhất là ở cơ sở; thường xuyên sơ kết, tổng kết và nhân rộng các điển hình hay về thực hiện QCDC…

Trước đó, ngày 15/8, Đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo tỉnh về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm nắm chặt hơn những nội dung về dân chủ ở cơ sở. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 65 của Ban Bí thư được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, xác định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Nhiều nơi cán bộ và nhân dân thực hiện khá tốt QCDC, dám nói thẳng, nói thật, mạnh dạn đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức.

Không khí dân chủ trong sinh hoạt, lao động ở cơ quan, đơn vị được khơi dậy và đã phát huy được tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động, tạo động lực mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng từ tỉnh đến Chi bộ đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Công tác kiểm tra của cấp ủy, chính quyền, của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp được thực hiện khá tốt.

Việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn ngày càng đi sâu vào cuộc sống của nhân dân và được nhân dân đồng tình tích cực tham gia thực hiện. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở đã tác động tích cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và được thể hiện rõ nét nhất trong công tác cải cách thủ tục hành chính; phần lớn các loại hồ sơ, thủ tục hành chính đã được đơn giản và công khai hóa, theo hướng đơn giản, dễ làm, ít tốn thời gian, vì lợi ích nhân dân phục vụ. Tuy nhiên, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Công ty Cổ phần, Công ty TNHH vẫn còn nhiều hạn chế, một số nơi thực hiện mang tính hình thức, đối phó. Từ đó, nhận thức và trách nhiệm về dân chủ, QCDC ở cơ sở trong đơn vị chưa được phát huy đầy đủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở tại tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt là việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, thực hiện QCDC ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Đồng chí mong muốn thời gian tới tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện pháp lệnh dân chủ, QCDC ở cơ sở; kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc xây dựng QCDC ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; quan tâm chỉ đạo việc thực hiện QCDC trong DNNN, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH; tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp, nhất là ở cơ sở; sơ kết, đánh giá, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện QCDC ở cơ sở; coi trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức để thể hiện rõ nét QCDC ở cơ sở với quần chúng nhân dân thông qua tác phong, lề lối làm việc; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, đoàn thể ở cấp cơ sở…

Hỗ trợ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá