Kiến nghị đánh giá lại Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A

TP - Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) vừa có văn bản tổng hợp, kiến nghị đánh giá lại toàn diện các tác động môi trường và xã hội của cả hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.

> Thủy điện Đồng Nai 6 & 6A và tác động môi trường

Hai tổ chức trên đề nghị cần đánh giá bổ sung thêm năm vấn đề: ảnh hưởng ở mức độ lưu vực sông, tác động tổng hợp của các thủy điện cả vùng đầu nguồn và hạ nguồn, tính pháp lý; ảnh hưởng đối với đa dạng sinh học của VQG Cát Tiên; tác động tới sản xuất nông nghiệp ở vùng sản xuất nông nghiệp dưới đập

Các nhà khoa học cũng kiến nghị cần đánh giá lại toàn diện các tác động môi trường, xã hội của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A đồng thời xây dựng các giải pháp giảm thiểu hợp lý và cụ thể trước khi triển khai thực hiện dự án.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá