Kiến nghị thu hồi 68 tỷ đồng, 13.000 m2 đất ở Lai Châu

TPO - Tại Lai Châu, UBND các cấp và ngành Thanh tra đã thực hiện 977 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi trên 68 tỷ đồng và gần 13.000m2 đất; thực hiện kiểm điểm 308 tập thể; xử lý kỷ luật đảng 11 cá nhân. Cơ quan điều tra hai cấp đã trực tiếp phát hiện 16 vụ, tiếp nhận 27 tin báo tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế…

Kiến nghị thu hồi 68 tỷ đồng, 13.000 m2 đất ở Lai Châu

Ngày 26/9, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Lai Châu. 

Thực hiện theo kế hoạch, từ ngày 2-12/8/2017, Đoàn công tác đã làm việc với 10 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu, bao gồm 8 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 2 cơ quan, đơn vị cấp huyện để đưa ra những kết quả kiểm tra, giám sát. 

Trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án, thu hồi tài sản tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua tự kiểm tra, tỉnh Lai Châu chưa phát hiện vụ việc sai phạm lớn về kinh tế hoặc có dấu hiệu tham nhũng. 

Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành Trung ương đã thực hiện 5 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn. Qua thanh tra, kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách gần 5 tỷ đồng; đã tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm 16 tập thể, 40 cá nhân.

Kiểm toán Nhà nước thực hiện 4 cuộc kiểm toán trên địa bàn, kiến nghị giảm dự toán, giảm chi, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 85 tỷ đồng. Ngành Thanh tra tỉnh đã xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch thanh tra hàng năm, tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

Trong kỳ vừa qua, UBND các cấp và ngành Thanh tra đã thực hiện 977 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi trên 68 tỷ đồng và gần 13.000m2 đất; thực hiện kiểm điểm 308 tập thể; xử lý kỷ luật đảng 11 cá nhân. Cơ quan điều tra hai cấp đã trực tiếp phát hiện 16 vụ, tiếp nhận 27 tin báo tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế; đã xác minh, giải quyết tin báo đạt tỷ lệ 100%...

Đoàn công tác cũng chỉ ra những hạn chế của tỉnh Lai Châu, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, việc triển khai, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương được thực hiện, ban hành đầy đủ, tuy nhiên có việc chưa cụ thể, chưa xác định thật đầy đủ nội dung công việc, trách nhiệm và thời gian hoàn thành công việc của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị trong tỉnh. 

 Trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế: Trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng chưa được phát huy tốt; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng của nhiều cơ quan, đơn vị còn hạn chế, hoạt động giám sát của hệ thống cơ quan dân cử và xã hội hiệu quả chưa cao.

 Nội dung chương trình, kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh và một số địa phương còn dàn đều, chưa tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, chất lượng một số cuộc thanh tra chưa đáp ứng yêu cầu. 

 Trong hoạt động điều tra, Đoàn công tác nhận thấy có một số hạn chế, thiếu sót cụ thể như: Đối với việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, một số vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, kiến nghị xử lý hành chính chưa tuân thủ theo quy định; chất lượng điều tra, xử lý một số vụ án còn hạn chế…

 Đoàn công tác kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu cần tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng; phổ biến sâu rộng và chỉ đạo thực hiện thật nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành quy định về sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại đối với một số vụ án đã nêu.

Tỉnh Lai Châu sớm xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác để 6 tháng sau khi ban hành kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá