Kiên quyết ngăn chặn suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên

TP - Ngày 20-3, Thành ủy TPHCM khai mạc Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

>Không từ chức thì nên miễn nhiệm
>Cảnh báo về giáo dục nhân cách

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, xây dựng Đảng là công việc rất khó khăn, phức tạp nhưng không thể không làm vì liên quan sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đảng bộ thành phố sẽ kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội