Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu:

Kiện toàn nhân sự để sắp xếp lại bộ máy

TP - Sáng 23/3, trao đổi với Tiền Phong, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu cho biết, việc miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước và bầu người mới thay thế tại kỳ họp QH lần này, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, sự đồng bộ giữa vai trò lãnh đạo của Đảng với hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước.

Việc miễn nhiệm và bầu các chức danh lãnh đạo trong kỳ họp QH lần này sẽ được thực hiện theo quy trình như thế nào, thưa ông?

Việc miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước lần này sẽ căn cứ vào Điều 11 của Luật Tổ chức QH. Có nghĩa là QH miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Luật này theo đề nghị của cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu QH bầu hoặc phê chuẩn chức vụ đó.

Có nghĩa là tới đây, Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII sẽ có tờ trình ra QH về việc miễn nhiệm Chủ tịch QH. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ QH sẽ trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch QH và Chủ tịch nước. Sau khi được bầu Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và trình QH miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao và đề cử những người mới thay thế các chức danh trên. Cuối cùng Thủ tướng sau khi được bầu sẽ trình QH phê chuẩn việc miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ, cũng như danh sách đề nghị phê chuẩn nhân sự mới…

Kiện toàn nhân sự để sắp xếp lại bộ máy - ảnh 1 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Như vậy, việc miễn nhiệm lần này không phải do các chức danh xin nghỉ sớm. Vậy lý do chính dẫn đến việc phải kiện toàn nhân sự ngay trong kỳ họp này, chứ không phải đợi đến tháng 7 khi nhiệm kỳ kết thúc và QH mới ra mắt?

Yếu tố tự nguyện xin nghỉ chỉ là một nội dung thôi, mà là do nhu cầu công việc, do sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Hơn nữa, QH có thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức những người do mình bầu. Trong thực tiễn chúng ta thực hiện điều đó nhiều lần rồi. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thì nhu cầu phân công, sắp xếp, bố trí, kiện toàn lại bộ máy Nhà nước để bảo đảm sự lãnh đạo, bảo đảm sự đồng bộ giữa vai trò lãnh đạo của Đảng với hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước là hết sức cần thiết. Cho nên phải tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại nhân sự ngay trong kỳ họp này cho phù hợp.

Thưa ông, đến nay việc chuẩn bị tờ trình miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo và đề cử người mới đã được Ủy ban Thường vụ QH chuẩn bị đến đâu rồi? Khi đưa ra QH bầu đại biểu có quyền giới thiệu thêm ứng cử viên không?

Tất nhiên việc chuẩn bị các tờ trình là phải làm rồi và tới đây sẽ chính thức trình ra QH. Bên cạnh đó, khi danh sách đề cử cho các chức danh được đưa ra thì đại biểu QH có quyền đề cử, ứng cử vào chức vụ đó. Nếu những người được đề cử xin rút thì thôi, còn không QH sẽ quyết định xem những người được đề cử có quyền ứng cử hay không. Nếu QH chấp thuận thì sẽ đưa vào danh sách để bầu.

Cảm ơn ông.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa nhận được đề nghị từ cơ quan có thẩm quyền trong việc miễn nhiệm, bầu thay mới các chức danh chủ chốt.

Hiện vẫn chưa nhận được lá đơn xin từ nhiệm nào, chưa nhận được đề nghị từ Trung ương gửi sang. Theo ông Phúc, việc tiến hành miễn nhiệm không cần thiết phải có đơn từ người được miễn nhiệm. Bởi theo Điều 11, Luật Tổ chức QH, theo đề nghị của cơ quan hoặc người có thẩm quyền bầu chức danh đó thì QH có quyền miễn nhiệm.            

Luân Dũng

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng