Kiện toàn Quốc hội theo hướng mở rộng dân chủ

TP - Sáng qua (20/3), trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 11-kỳ họp cuối cùng của Quốc hội (QH) khóa XI, QH đã nghe các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khóa XI 2002-2007 của QH do Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng trình bày.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.
QH cũng đã nghe các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; và của Chánh án TANDTC, của Viện trưởng VKSNDTC.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định những thành quả đạt được của QH nhiệm kỳ XI (2002-2007), đồng thời nêu rõ những hạn chế của Quốc hội khóa XI trong công tác lập pháp, giám sát, đối ngoại và quyết định các vấn đề quan trọng. 

Chủ tịch cũng kiến nghị QH khóa XII và các khóa tiếp theo, xây dựng cơ chế và phương pháp để QH có thực quyền hơn trong việc quyết định vấn đề trọng đại của đất nước; tổ chức và hoạt động của QH cũng như các cơ quan của QH cần phải được kiện toàn theo hướng mở rộng dân chủ, hướng tới xây dựng QH hoạt động thường xuyên.

Theo Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, hoạt động lập pháp của QH khóa XI có nhiều tiến bộ cả về số lượng và chất lượng; hoạt động giám sát đã có bước đổi mới cả nội dung và hình thức, đi vào trọng tâm; việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng thực chất hơn; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng, tăng cường và góp phần tích cực vào sự đổi mới chung của đất nước.

Song, QH khóa XI cũng còn những tồn tại, yếu kém mà Chủ tịch QH đánh giá là: “Thực tiễn tổ chức và hoạt động của QH khóa XI chỉ ra rằng, so với nhiệm vụ và quyền hạn mà Hiến pháp và Luật quy định thì về tổ chức bộ máy của QH chưa ngang tầm, chưa đáp ứng công việc một cách đầy đủ”.

Đổi mới quá trình chuẩn bị và thông qua luật

5 năm qua, Quốc hội khóa XI đã xem xét thông qua được 84 luật, bộ luật và 15 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật; Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua được 31 pháp lệnh, đưa số lượng văn bản pháp luật được thông qua trong nhiệm kỳ tăng lên rất nhiều so với trước đây, mở ra triển vọng đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta.
“Bảo đảm tính dân chủ trong hoạt động lập pháp, tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật, đồng thời nắm bắt được ý dân về những vấn đề mà cuộc sống đòi hỏi cần có sự điều chỉnh của pháp luật để ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời quy định của pháp luật” - Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng khẳng định về một trong những định hướng về công tác xây dựng pháp luật của QH khóa tới.

Theo Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, trong khóa XI, một số luật thiếu tính cụ thể, phải có văn bản hướng dẫn mới thực hiện được. Không ít trường hợp chưa bám sát và phản ánh thật đúng thực tiễn cuộc sống, tính dự báo chưa cao, tính khả thi còn thấp, dẫn đến một số quy định khó đi vào cuộc sống, phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

Vì vậy, thời gian tới “QH sẽ nghiên cứu, áp dụng việc xây dựng những dự án luật ngắn gọn, có thể chỉ điều chỉnh một vài vấn đề thật cụ thể, cấp thiết; cải tiến việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân cho có hiệu quả thiết thực hơn”- Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nói.

Khắc phục sự nể nang, dĩ hòa vi quý trong giám sát

“Hoạt động giám sát chưa đáp ứng yêu cầu cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân. Giám sát  việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật chưa nhiều và thường xuyên; giám sát việc giải quyết đơn thư  khiếu nại, tố cáo của nhân dân còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Vẫn còn nhiều kiến nghị giám sát chung chung, thiếu cụ thể. Cơ quan tiến hành giám sát chưa theo dõi, đôn đốc đến cùng việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị để đánh giá đúng kết quả, hiệu lực giám sát”- Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhận xét.

Vì thế, theo Chủ tịch, QH phải khắc phục tình trạng giám sát chỉ nặng về chiều rộng mà thiếu chiều sâu; tăng cường giám sát theo chuyên đề, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, trong đó lưu ý việc sử dụng ngân sách Nhà nước, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC. 

“Khắc phục tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý trong giám sát hoạt động của các bộ, ngành, địa phương. Hoạt động chất vấn của QH sẽ đổi mới theo hướng đi sâu giải quyết từng vấn đề được chất vấn. Nghiên cứu bổ sung các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn” - Chủ tịch khẳng định.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá