Hà Nội:

Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch nếu sai phạm trật tự xây dựng

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Chỉ thị của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô.

Nội dung Chỉ thị nêu rõ, trước yêu cầu đô thị hóa ngày càng nhanh, Hà Nội đang trong quá trình xây dựng và phát triển, vì vậy công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị vẫn còn không ít hạn chế, bất cập.

Việc đảm bảo trật tự, nhất là trật tự xây dựng, an toàn giao thông, nếp sống văn minh đô thị chuyển biến chậm. Vệ sinh môi trường còn nhiều tồn tại, bức xúc.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; quảng cáo, rao vặt không đúng quy định còn diễn ra ở nhiều nơi; vi phạm trật tự xây dựng còn nhiều, một số trường hợp nghiêm trọng.

Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự và môi trường đô thị của một bộ phận tổ chức và người dân chưa cao; văn hóa trong ứng xử và sinh hoạt nơi công cộng còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước còn một số yếu kém.

Theo đó, Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; trọng tâm là tiếp tục chấn chỉnh lại kỷ cương, trật tự xây dựng.

Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, trật tự xây dựng và nâng cao chất lượng quản lý đô thị, thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự đô thị; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Rà soát, sắp xếp lại hệ thống biển hiệu, quảng cáo rao vặt, quản lý vỉa hè, lòng đường; kiên quyết không để tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo, nhất là ở các tuyến phố mới… 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời xem xét kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, gây bức xúc trong nhân dân, đi đôi với xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng công an, Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn. Trường hợp để vi phạm kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ xem xét xử lý cán bộ quản lý ở cấp cao hơn. 

Chỉ thị cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng quy chuẩn, hiện đại về điện, điện chiếu sáng; thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông trọng điểm; duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường… quyết tâm xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá