Kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên vừa ký quyết định kỷ luật 2 lãnh đạo Sở Ngoại vụ Điện Biên là ông Nguyễn Công Sơn - Giám đốc và Trần Việt Hùng - Phó giám đốc.

Theo đó, tại Quyết định 100/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Công Sơn- Giám đốc, ông Trần Việt Hùng- Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Điện Biên bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Theo đó, ông Nguyễn Công Sơn bị kỷ luật vì không thực thực hiện đúng chế độ họp lãnh đạo, giao ban lãnh đạo và họp định kỳ; cùng ông Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở giữ lại 6 tháng lương của lái xe nghỉ tự túc năm 2017 trái quy định. 

Ông Trần Việt Hùng bị kỷ luật vì phản ánh, góp ý kiến đối với Giám đốc Sở Ngoại vụ trong kiểm điểm cuối năm 2017 không đúng Hướng dẫn 01-HD/TU ngày 28/11/2014 của Tỉnh ủy; cùng ông Nguyễn Công Sơn chưa thực thực hiện đúng chế độ họp lãnh đạo, giao ban lãnh đạo và họp định kỳ; đã thống nhất với ông Nguyễn Công Sơn giữ lại 6 tháng lương của lái xe nghỉ tự túc năm 2017 trái quy định.

Thời hạn thi hành từ ngày 21/3/2019.

Theo Bảo vệ Pháp luật

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá