Kỷ luật người đứng đầu nếu thực hiện kém hiệu quả

TP - Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, vừa được Thủ tướng ký ban hành, đã quy định như vậy.

Cơ quan, tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính được sử dụng số kinh phí tiết kiệm được từ các khoản chi được giao khoán, được giao tự chủ để chi cho cơ quan, tổ chức và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Còn đối với cơ quan không thuộc diện tự chủ cũng được dành tối đa 30% số tiền tiết kiệm được để thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa được Thủ tướng ký ban hành đã quy định như vậy.

Nghị định quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng tiền, ngân sách nhà nước phải  xây dựng chế độ định mức, tiêu chuẩn và chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị mình. 

Cũng theo nghị định này, cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tùy theo mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường theo quy định và bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đặc biệt, người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức ở Trung ương và địa phương không triển khai thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tùy theo mức độ cũng sẽ bị xử lý lỷ luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá