Kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM

TPO - Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Đảng ủy trường (nhiệm kỳ 2015-2020) và các cán bộ lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật vì đã có những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, thực hiện quy chế dân chủ, vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý tài chính.

Kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM

Chiều 30/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã thông báo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM (IEMH).

Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM là đơn vị sự nghiệp thuộc quản lý của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Tuy vậy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối Đại học - Cao đẳng TPHCM.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, việc kiểm tra là thực hiện theo Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Kết quả kiểm tra cho thấy Đảng ủy trường này (nhiệm kỳ 2015-2020) và các đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy trường; thực hiện quy chế dân chủ.

Kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trường Cán bộ Quản lý Gíao dục TPHCM - ảnh 1 Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TPHCM

Cùng với đó là hạn chế, khuyết điểm và vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức cán bộ; vi phạm trong tổ chức thực hiện quy định về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý tài chính tại trường. 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng TPHCM chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy và đảng viên là cán bộ lãnh đạo trường theo thẩm quyền.

Kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trường Cán bộ Quản lý Gíao dục TPHCM - ảnh 2 TS Hà Thanh Việt, hiệu trưởng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ảnh IEMH

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng TPHCM thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tập thể Đảng ủy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học - Cao đẳng TPHCM thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đảng viên Phan Minh Phụng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học - Cao đẳng TPHCM, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Phó Hiệu trưởng trường.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng TPHCM cũng kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đảng viên Hà Thanh Việt, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ trường (nhiệm kỳ 2015-2020), Hiệu Trưởng trường và đảng viên Lê Thị Thanh Tâm, nguyên Bí thư Đảng ủy Trường (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Phó Hiệu trưởng trường.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng