Kỷ luật Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và hàng loạt cán bộ ở TPHCM

TPO - Liên quan đến các vi phạm tại quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Củ Chi và sai phạm tại một số Tổng Công ty trực thuộc UBND TPHCM, Thành ủy TPHCM đã quyết định kỷ luật Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trương Văn Thống; Chủ tịch UBND quận Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Bình Chánh cùng hàng loạt cán bộ khác.

Kỷ luật Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và hàng loạt cán bộ ở TPHCM

Chiều 7/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã công bố hình thức xử lý kỷ luật đối với hành loạt cán bộ lãnh đạo vì có liên quan đến các vi phạm, sai phạm tại một số quận huyện, Tổng Công ty trực thuộc UBND TPHCM.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cũng cho biết kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với vụ việc tại Quận ủy Thủ Đức, Huyện ủy Bình Chánh, Huyện ủy Củ Chi. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận: Các tổ chức đảng và đảng viên tại quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; việc điều động, bổ nhiệm, phân công cán bộ có trường hợp chưa chưa đúng quy định; việc chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm về trật tự xây dựng do cơ quan báo chí phản ánh theo Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy chưa đạt yêu cầu. Ngoài ra, một số đảng viên chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy.

Kỷ luật Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và hàng loạt lãnh đạo ở TPHCM   - ảnh 1 Ông Trương Văn Thống vừa được điều động và phân công giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

Căn cứ các quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã quyết định, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi.

Đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thủ Đức và ông Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho rằng có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và trách nhiệm đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất không kỷ luật, phê bình.

Ban Thường vụ Thành ủy phê bình rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kỷ luật Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và hàng loạt lãnh đạo ở TPHCM   - ảnh 2 Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND Quận Thủ Đức bị khiển trách

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức; ông Lê Hữu Thành, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức; ông Trần Phú Lữ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh; ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi; ông Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phê bình đối với 3 đảng viên tại quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi đang tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 21 tổ chức đảng và 155 đảng viên (quận Thủ Đức có 8 tổ chức đảng và 67 đảng viên; huyện Bình Chánh có 7 tổ chức đảng và 55 đảng viên; huyện Củ Chi có 6 tổ chức đảng và 33 đảng viên) có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.

Kỷ luật Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và hàng loạt lãnh đạo ở TPHCM   - ảnh 3 Ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

Tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và buông lỏng vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, dẫn đến nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất. Vi phạm trên làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên.

Cụ thể: Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Khởi, nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Ngoài ra, 6 cán bộ khác liên quan bị phê bình.

Kỷ luật Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và hàng loạt lãnh đạo ở TPHCM   - ảnh 4 Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi bị khiển trách

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban cán sự đảng UBND TPHCM chỉ đạo UBND TPHCM yêu cầu Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn rà soát, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; giải quyết các hậu quả pháp lý (nếu có)…

Bên cạnh đó, UBND TPHCM được giao chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan tham mưu xử lý các vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và thực hiện các thủ tục thu hồi đất đối với các nhà, đất do Tổng Công ty khai thác, sử dụng không hiệu quả; chậm triển khai và không có năng lực thực hiện dự án, để trống gây lãng phí; vi phạm các quy định pháp luật.

Tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; chậm thực hiện khắc phục các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và việc thực hiện, chuyển nhượng dự án Sài Gòn Gôn sai qui định.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty các nhiệm kỳ 2010 – 2015; nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy ban kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hùng Việt, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. Ngoài ra, 5 cán bộ khác bị phê bình.

Tại Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chưa xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất... Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng chưa thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

Kỷ luật Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và hàng loạt lãnh đạo ở TPHCM   - ảnh 5 Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi bị khiển trách

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định phê bình Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy ban kiểm tra Thành ủy phê bình đối với ông Phạm Công Nghĩa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty và ông Trương Văn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Tại Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết đã tiến hành kiểm tra, xem xét trách nhiệm, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có liên quan.

Cụ thể: Tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, lãnh đạo Tổng Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý công nợ, quản lý sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển đặc biệt là chi hộ trả tiền cho đối tác kinh doanh, chi hộ trả tiền thuê đất; quản lý chứng từ kế toán; hoạt động đầu tư, góp vốn... Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Nguyễn Phước Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Nguyễn Đình Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty và ông Nguyễn An Trường, Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng Công ty, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty.

Kỷ luật Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và hàng loạt lãnh đạo ở TPHCM   - ảnh 6 Ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư huyện ủy huyện Bình Chánh (phải) vừa xin nghỉ hưu trước tuổi. Ông Phụng được xác định có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, phê bình

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, lãnh đạo Công ty có hàng loạt khuyết điểm, vi phạm trong sử dụng quỹ tiền lương; nộp ngân sách khoản lợi nhuận sau phân phối; quản lý chi phí; trích nộp kinh phí công đoàn; huy động vốn; quản lý công nợ; quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; thực hiện Dự án Khu Dân cư Hiệp Phước; dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh...

Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 8 cán bộ lãnh đạo gồm các ông: Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; Mai Văn Đường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; Vũ Xuân Đức, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty; Nguyễn Trường Bảo Khánh, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty; Phùng Đức Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Phạm Xuân Trung, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Trần Đăng Linh, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Việt Dũng, Đảng ủy viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ngoài ra, bà Trương Thị Hương Giang, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty và ông Bùi Hải Hà, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty bị kỷ luật khiển trách. 3 Cán bộ khác bị phê bình.

Vụ Thủ Thiêm: Ông Tất Thành Cang chỉ bị phê bình

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, ba Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó có ông Tất Thành Cang, có khuyết điểm, vi phạm ở dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng do hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên chỉ bị phê bình.

Nhiều lãnh đạo ở TPHCM được chấp thuận nghỉ hưu trước tuổi

Sáng 7/8, Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ công bố quyết định cán bộ. Theo đó Chủ tịch HĐND Quận 10 và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận 10 được chấp thuận nghỉ hưu trước tuổi.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng