Chỉ thị về kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ:

Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào 2/9

TP - Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 36-CT/TW yêu cầu các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn của đất nước.

Chỉ thị còn cho biết lễ kỷ niệm cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào dịp 2/9...

Trong tuyên truyền giáo dục, Ban Bí thư yêu cầu nêu bật những thành tựu của cách mạng Việt Nam trong 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những bài học rút ra từ sự nghiệp cách mạng vĩ đại và Di chúc thiêng liêng của Người; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình cách mạng mới. 

Ngay trong năm 2009, các đảng bộ cơ sở tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả 40 năm thực hiện Di chúc của Bác gắn với tổng kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2010 kết hợp với sơ kết 3 năm Cuộc vận động (2007-2010). Những địa phương, cơ quan, đơn vị vinh dự được đón Bác Hồ về thăm sẽ tổ chức sinh hoạt truyền thống. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá