Kỷ niệm 70 năm phát sóng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

TP - Sáng 19/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm phát sóng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/12/1946-19/12/2016).

Đài Tiếng nói Việt Nam có vinh dự to lớn là cơ quan báo chí đầu tiên phát đi Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng ngày 20/12/1946 từ hang Trầm (xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội). 

Cùng với việc phát sóng bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử vào ngày 2/9/1945, sự kiện này ghi thêm một mốc son quan trọng trong lịch sử vẻ vang của đất nước, của nền báo chí cách mạng và của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng