Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

Sáng 28/4, tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động VN phối hợp với TP Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Cù Thị Hậu đọc diễn văn nêu rõ: Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mãi mãi là trang sử chói lọi cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiến tới thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Với tinh thần bất diệt của ngày Quốc tế lao động 1/5, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng đi tiên phong trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện phát triển toàn diện, bền vững, đưa dân tộc Việt Nam sánh vai cùng các nước trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định ý nghĩa to lớn của Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, đồng thời nhấn mạnh: Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng thành công tốt đẹp đang mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn nhằm sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng, toàn Đảng toàn dân và toàn quân sẽ tiếp tục nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

TTXVN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá