Lai Châu: Đối tượng tham gia BHYT đạt 94,2% dân số

TP - Tính đến 31/10, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 418.961 người (đạt khoảng 94,2% dân số tỉnh); số thu là 570.915 triệu đồng (đạt 83% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao); toàn tỉnh có 1.323/1348 đơn vị thực hiện giao dịch điện tử (đạt 98,1%); giải quyết kịp thời cho 5.006 lượt người lao động hưởng BHXH; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 604.269 lượt người với tổng số tiền trên 234.134 triệu đồng; cấp 7.345 sổ BHXH, phát hành 383.997 thẻ BHYT, bàn giao 13.966 sổ BHXH cho người lao động.

Giám đốc BHXH tỉnh Đoàn Thị Làn đề nghị các phòng nghiệp vụ trong 2 tháng cuối năm quyết liệt thực hiện thành công các chỉ tiêu: Triển khai các biện pháp phát triển nhanh đối tượng, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2017…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng