Lâm Đồng tổ chức thi tuyển 3 phó giám đốc Sở

TPO - Lần đầu tiên, tỉnh Lâm Đồng tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở để lựa chọn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ, có trình độ năng lực, tư duy đổi mới…; tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Ngày 26/10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở thuộc UBND tỉnh. Các ứng viên sẽ dự tuyển các chức danh phó giám đốc Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên & Môi trường và chức danh Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, mỗi vị trí tuyển một chỉ tiêu.

Theo quy định, mỗi vị trí dự tuyển phải có ít nhất hai ứng viên tham gia dự tuyển trở lên.

Đối tượng tham gia dự tuyển gồm cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch có đủ điều kiện bổ nhiệm đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi tuyển cán bộ lãnh đạo; đang công tác tại cơ quan, đơn vị khác, có chức năng nhiệm vụ tương tự (sở, ban, ngành cấp tỉnh và phòng, ban cấp tỉnh, huyện).

Đối tượng dự tuyển phải đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phó trưởng phòng cấp sở, huyện và tương đương trở lên; được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn, đề cử và đồng ý bằng văn bản.

Các ứng viên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp vị trí chức danh thi tuyển; hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm liền kề thời điểm thi tuyển; bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm lần đầu.

Các ứng viên tham gia thi tuyển gồm hai phần, thi viết và trình bày đề án (đánh giá thực trạng, phân tích những khuyết điểm, hạn chế của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch giải pháp, chương trình hành động...)

Thời gian thi tuyển bắt đầu từ ngày 5/12/2017 đến 5/12/2018 tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng