Làm rõ trách nhiệm cá nhân trong các lĩnh vực

TP - Tôi đề nghị Chính phủ quan tâm, bổ sung làm rõ nguyên nhân về trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các bộ, ngành liên quan trong việc cụ thể hóa giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội theo Nghị quyết 31 của Quốc hội về việc triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế.

Làm rõ trách nhiệm cá nhân trong các lĩnh vực

> Chính sách sai, chưa ai bị giáng chức!

Phải nói là triển khai tái cơ cấu nền kinh tế rất chậm. Ngoài việc tập trung xử lý những vấn đề cấp bách, phải quyết tâm tạo sự chuyển mạnh mẽ trong quản lý điều hành, thực hiện cơ chế huy động các nguồn lực đột phá ưu tiên các lĩnh vực dự án có tác động lan tỏa cao, nhằm bảo đảm an dân.

Việc cần làm ngay là tháo gỡ nút thắt ngân hàng thừa thanh khoản, cùng với phân bổ nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, theo hướng thoát khỏi tầm nhìn hàng năm. Phải quyết liệt trả nợ đọng xây dựng cơ bản cho doanh nghiệp, kịp thời hướng dẫn thực hiện gói hỗ trợ cho đối tượng thuê, mua nhà ở xã hội. Đây là giải pháp thúc đẩy giải quyết nợ xấu hiện nay.

Bên cạnh đó, kịp thời sửa đổi, bổ sung đồng bộ thể chế chính sách, tăng mức đầu tư cho nông nghiệp nông thôn. Từ 2010 đến nay, mức đầu tư ngân sách cho lĩnh vực này rất thấp, trên dưới 1,5% GDP. Trong khi đóng góp của nông nghiệp vào GDP trên dưới 20%. Đây là quyết sách lâu bền của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đặc biệt, tôi xin nhấn mạnh, không vì thủy điện mà làm ảnh hưởng đến rừng đặc dụng, vườn quốc gia. Một lần nữa tôi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho dừng triển khai, loại khỏi quy hoạch phát triển điện giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 đối với 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A liên quan đến chuyển mục đích sử dụng vườn quốc gia Cát Tiên.

Đây là khu dự trữ sinh quyển Tổ chức Unesco đã công nhận và Unesco đang đề nghị địa phương lập thủ tục hồ sơ để công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Nếu triển khai dự án, diện tích bị mất trên 370 ha, trong đó có gần 140 ha vườn quốc gia Cát Tiên.

Trương Văn Vở
ĐHQH tỉnh Đồng Nai

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá