Lần đầu tiên trưng bày bản gốc cuốn 'Đường Kách Mệnh'

TP - Bảo tàng Cách mạng VN vừa mở cửa triển lãm 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (3 - 2 - 1930/3 - 2 - 2010), giới thiệu gần 300 hình ảnh, hiện vật giàu giá trị lịch sử. Tại triển lãm có bản gốc cuốn Đường Kách Mệnh do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo năm 1927, lần đầu được trưng bày.

Bản gốc “Đường Kách Mệnh”. Ảnh: Minh Tuấn


Đường Kách Mệnh
tập hợp từ các bài giảng tại lớp huấn luyện chính trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu (Trung Quốc) những năm 1925 - 1927.

Ngay trong thời điểm ấy, phân tích về vai trò lịch sử của Đảng trong Đường Kách Mệnh, Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ: Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, kách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin...

Ông Phan Tuấn Dũng - Trưởng phòng trưng bày - Bảo tàng Cách mạng Việt Nam cho biết, sau nhiều cân nhắc, lần này, Bảo tàng Cách mạng quyết định trưng bày bản gốc của nhiều tư liệu quý.

Đường Kách Mệnh được viết trên giấy cách đây trên tám mươi năm, nên cần bảo quản rất cẩn thận. Hiện vật này được lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng từ những ngày đầu thành lập.

“Chúng tôi chỉ trưng bày bản gốc trong mười ngày rồi lại đưa vào két chân không bảo quản. Sau đó lại chỉ trưng bày bản phục chế” - Ông Dũng nói.

Bên cạnh bản gốc Đường Kách Mệnh, lần này bảo tàng cũng giới thiệu nhiều hiện vật giàu ý nghĩa khác, tiêu biểu như: Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng soạn thảo, được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, tháng 10-1930; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII, tháng 5-1941 gồm 17 trang viết tay; Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, ngày 15-8-1945. Giới thiệu về các kỳ Đại hội Đảng, Bảo tàng đã trưng bày nhiều hiện vật gốc Văn kiện các kỳ Đại hội Đảng.

Cũng trong dịp này, Bảo tàng đã giới thiệu hình ảnh, hiện vật các cơ sở cách mạng, nơi nhân dân đã che chở, đùm bọc Đảng trong những năm trước Cách mạng Tháng Tám 1945.

“Chúng tôi cũng giới thiệu thêm một số hình ảnh, hiện vật về thành tựu kinh tế xã hội mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo” - Ông Dũng cho biết thêm. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá