Lãng phí tài sản công : Thủ trưởng CQ phải chịu trách nhiệm

Ngày 14/6,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 103/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TKCLP).

Theo đó, người đứng đầu (NĐĐ)cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đề ra các biện pháp, tổ chức thực hiện các quy định về TKCLP tại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời phải chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới khi cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phụ trách vi phạm các quy định về TKCLP. Đây là một điểm mới phù hợp trong việc thực thi các điều luật cũng như quy định TKCLP của Nhà nước ban hành.

Nghị định quy định rõ trách nhiệm của NĐĐ trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các biện pháp TKCLP. NĐĐ có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy định công khai việc sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính được giao cho đơn vị mình; công khai việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện, nhà công vụ... để làm cơ sở cho các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát các quy định về TKCLP.

Một vấn đề nổi cộm hiện nay là trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng tiền, tài sản, ngân sách Nhà nước, NĐĐ phải thật cẩn trọng khi quản lý, phê duyệt, triển khai dự án đầu tư đúng quy trình, quy chế quản lý đầu tư hiện hành của Nhà nước.

Trong phạm vi quản lý của mình, NĐĐ có trách nhiệm kiểm tra, rà soát diện tích đất đai, trụ sở làm việc để bố trí, sử dụng hợp lý, đúng chế độ, đúng tiêu chuẩn quy định. Nghiêm cấm việc sử dụng sai mục đích nhà công vụ cũng như đất đai Nhà nước giao cho đơn vị mình phụ trách.

Nghị định cũng quy định rõ các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về TKCLP, người vi phạm lần đầu sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với hành vi phải bồi thường thiệt hại đến 5 triệu đồng/lần. Người vi phạm sẽ bị kỷ luật thôi việc khi tái phạm, gây hậu quả lớn và có hành vi vi phạm phải bồi thường thiệt hại từ 50 triệu đồng trở lên/lần xét bồi thường./

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá