Lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản quán triệt Nghị quyết T.Ư 4

TPO - Sáng 20/12, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 khoá XII của Đảng khu vực phía Bắc cho 800 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Theo ông Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt.
Theo ông Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học, kỹ thuật Việt Nam và lãnh đạo các hội khoa học, kỹ thuật, đại diện đội ngũ trí thức và đại biểu văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết TƯ 4 khoá XII của Đảng.

Theo PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Hội nghị này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là việc quán triệt và tổ chức, triển khai Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Ông Linh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị. Trong đó chú trọng đến việc thực hiện Nghị quyết số 04.

“Ngay sau hội nghị, theo chức trách và nhiệm vụ được giao, cần tiến hành chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị”, ông Linh lưu ý.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm các nội dung, vấn đề cần quan tâm, gắn học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết với phân tích đấu tranh, phê phán nhận thức sai lệch, thông tin, quan điểm sai trái trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao trong quá trình triển khai.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng