Lãnh đạo không công tác, tham quan nước ngoài đến hết năm 2012

TP – Ngày 23-11, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo, dừng mọi chuyến công tác, tham quan nước ngoài (bằng tiền ngân sách hoặc ngoài ngân sách) đối với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nói riêng và cán bộ, công chức thuộc tỉnh nói chung để tập trung giải quyết công việc chuyên môn từ nay đến hết năm 2012.

Đối với những trường hợp đặc biệt, thực sự cần thiết, phải báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với những cán bộ, công chức có nhu cầu đi nước ngoài bằng kinh phí cá nhân, cơ quan có thẩm quyền chỉ đồng ý khi có lý do thực sự cần thiết hoặc vì lý do bất khả kháng, đảm bảo nguyên tắc việc đi nước ngoài không được ảnh hưởng việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị...

UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Sở Ngoại vụ quản lý, theo dõi và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những trường hợp vi phạm, đề xuất hình thức xử lý.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng