Lào Cai chính thức hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng ​

TPO - Ngay sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị này sau khi hợp nhất.

Lào Cai chính thức hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng  ​ - ảnh 1 HĐND tỉnh Lào Cai thông qua Nghị quyết việc sáp nhập Sở GTVT và Sở Xây dựng (ảnh L.C)

Theo đó, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Kết cấu hạ tầng giao thông; vận tải; an toàn giao thông; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; thị trường bất động sản…

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng. Trụ sở đặt tại Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Sở có 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ…

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 7- Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021, diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 20/6 đến ngày 21/6/218) đã thông qua Nghị quyết hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Sáp nhập, hợp nhất để hiệu quả hơn

Trước đó, Bộ Nội vụ cũng đã có Dự thảo Tờ trình về việc hoàn thiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, trong số hơn 20 sở, ngành, cơ quan tham mưu giúp việc thì chỉ có 4 sở, ngành được đề xuất giữ nguyên và tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước, 17 sở, ngành, cơ quan tham mưu giúp còn lại đều nằm trong diện có thể sáp nhập lại với nhau, hoặc hợp nhất với các cơ quan của Đảng.

Phân tích về tính hợp lý trong việc hợp nhất, sáp nhập các sở, ngành lại với nhau, Bộ Nội vụ cho hay: Việc hợp nhất sở GTVT với Sở Xây dựng, theo Bộ Nội vụ, việc hình thành và phát triển các không gian đô thị hiện đại không thể tách rời giữa quy hoạch xây dựng đô thị với quy hoạch hạ tầng giao thông, nhất là khi Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai các dự án theo các hình thức đầu tư công – tư BOT, BT, PPP luôn đòi hỏi có sự gắn kết giữa quy hoạch phát triển giao thông với đô thị.

Vì vậy, việc hình thành một cơ quan quản lý thống nhất hai lĩnh vực này sẽ bảo đảm nâng cao tính hiệu quả, khắc phục những bất cập chồng chéo, thiếu đồng bộ trong quản lý hạ tầng đô thị. Trường hợp hợp nhất các sở này thì có tên gọi mới là Sở Giao thông vận tải – xây dựng.

Đối với việc sáp nhập Sở KH-ĐT với Sở Tài chính, Bộ Nội vụ cho rằng, hai đơn vị này cũng chức năng, nhiệm vụ có mối quan hệ liên thông với nhau. Việc hợp nhất này sẽ tạo điều kiện cho việc tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân sách và một số lĩnh vực liên quan được hiệu quả hơn, bảo đảm việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế, xã hội của địa phương được gắn với khả năng cân đối nguồn lực về tài chính, ngân sách, hạn chế tối đa sự giao thoa về nhiệm vụ giữa 2 sở này vốn kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ Chính phủ. Trường hợp hợp nhất các sở này sẽ có tên gọi là Sở Tài chính – Kế hoạch.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng