Lao động dôi dư đủ điều kiện sẽ được lương hưu

Ngày 26/6/2007, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị định số 110/2007/NĐ-CP về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.

Nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội.
Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị-xã hội được thành lập và tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm:

Cổ phần hóa, giao, bán; chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn và giải thể, phá sản. Nông trường quốc doanh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị định 170/2004/NĐ-CP; Lâm truờng quốc doanh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

Đối tượng áp dụng là người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Nghị định nêu rõ, chế độ đối với người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lao động hoặc Tòa án quyết định mở thủ tục phá sản, nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, cũng trong diện này, nếu người lao động có tuổi đời từ đủ 55 đến dưới 60 tuổi đối với nam, từ đủ 50 đến dưới 55 tuổi đối với nữ được hưởng thêm một số khoản trợ cấp.

Nghị định còn quy định rõ chế độ về người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng thì chấm dứt hợp đồng lao động; nguồn kinh phí hỗ trợ người lao động dôi dư sắp xếp lại công ty nhà nước và nông, lâm trường quốc doanh cũng như trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong thực thi.

Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và được áp dụng đến hết ngày 30/6/2010.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá