Lập hội đồng đấu giá khi giao, cho thuê đất

TP - Theo Thông tư liên tịch số 14/2015 Bộ Tài nguyên & Môi trường - Tư pháp vừa ban hành, cơ quan có thẩm quyền buộc phải thành lập hội đồng đấu giá khi giao, cho thuê đất để thực hiện dự án có giá trị từ 300 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi và 1.000 tỷ đồng trở lên với thành phố trực thuộc T.Ư.

Văn bản nêu rõ, quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm, đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất. Ngoài ra, các hạng mục đất do Nhà nước thu hồi để sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước, cùng các loại đất do Ủy ban nhân dân cấp xã cùng thuộc diện đấu giá.

Liên quan đến những trường hợp quyền sử dụng đất có giá trị đặc biệt lớn, Thông tư cũng quy định chi tiết. Cụ thể, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được thành lập khi, giao, cho thuê đất để thực hiện dự án có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên, đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 300 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao và từ 500 tỷ đồng trở lên đối với các địa phương còn lại.

Thông tư quy định trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá