Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình

Lễ tang đồng chí Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể sáng 2/2.

Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 1 Lễ tang đồng chí Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể sáng 2/2. Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 2 Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 3 Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 4 Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 5 Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 6 Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 7 Đoàn đại biểu Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Nguyễn Đức Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 8 Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Nguyễn Đức Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 9 Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc làm trưởng đoàn viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 10 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết sổ tang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 11 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết sổ tang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 12 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ viết sổ tang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 13 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng viết sổ tang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 14 Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương viết sổ tang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 15 Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng viết sổ tang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 16 Đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 17 Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và MTTQ Thành phố Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 18 Đoàn đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 19 Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do đồng chí Vũ Việt Trang - Phó Tổng Giám đốc TTXVN làm trưởng đoàn, viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tang nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Nguyễn Đức Bình - ảnh 20 Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do đồng chí Vũ Việt Trang - Phó Tổng Giám đốc TTXVN làm trưởng đoàn, viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
 

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá